การทำอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ - YouTube
0.63184595108032


กลุ่มโครงงานอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โรงเรียนเขมราฐพิทยาตม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีการนำขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผ่าอิฐมอญ มาทำเป็นอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โดย ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ และนายระพิน วงศ์หลัง เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ถ่ายทำโดยนายเชษฐา ปัดสาคำและทีมงานการทำแกลบดำ

การทำแกลบดำ

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

โครงการออกแบบและสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาระบบ CLC

โครงการออกแบบและสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาระบบ CLC

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

การ ปักชำ แดงสิงคโปร์ ยี่โถ บุหงาส่าหรี ทรายเป็นตัวจับยึด ขี้เถ้าแกลบเก็บความชื้น

การ ปักชำ แดงสิงคโปร์ ยี่โถ บุหงาส่าหรี ทรายเป็นตัวจับยึด ขี้เถ้าแกลบเก็บความชื้น

การเผาถ่าน - ถ่านอัดแท่ง

การเผาถ่าน - ถ่านอัดแท่ง

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และการเผาถ่าน

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และการเผาถ่าน

ปุ๋ยชีวภาพ รตอ สามารถ

ปุ๋ยชีวภาพ รตอ สามารถ

กลเม็ดเคล็ดรวย อิฐบล็อคประสาน R1

กลเม็ดเคล็ดรวย อิฐบล็อคประสาน R1

ชุดผลิตอิฐมวลเบา-สมุทรสงคราม.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา-สมุทรสงคราม.wmv

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

เทคนิคฉาบปูน by Homebaan

เทคนิคฉาบปูน by Homebaan

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องผลิตโฟมอิฐมวลเบา.wmv

เครื่องผลิตโฟมอิฐมวลเบา.wmv

Startop เครื่องอัดบล็อกประสาน รุ่นMini

Startop เครื่องอัดบล็อกประสาน รุ่นMini

DIY Brick Rocket Stove

DIY Brick Rocket Stove

โปงลางสะออนเชิญแขก-น้องแพท.mpg

โปงลางสะออนเชิญแขก-น้องแพท.mpg

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์

การสอนทำขนมกะหรี่ปั๊ป

การสอนทำขนมกะหรี่ปั๊ป