การทำอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ - YouTube
0.71587896347046


กลุ่มโครงงานอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โรงเรียนเขมราฐพิทยาตม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีการนำขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผ่าอิฐมอญ มาทำเป็นอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โดย ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ และนายระพิน วงศ์หลัง เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ถ่ายทำโดยนายเชษฐา ปัดสาคำและทีมงานอิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

อิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

วิธีผลิตอิฐมวลเบา CLC

วิธีผลิตอิฐมวลเบา CLC

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก

บ้านดิน...ของขวัญจากธรรมชาติ

บ้านดิน...ของขวัญจากธรรมชาติ

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

การสอนทำขนมกะหรี่ปั๊ป

การสอนทำขนมกะหรี่ปั๊ป

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

DIY Brick Rocket Stove

DIY Brick Rocket Stove

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

ทำน้ำด่างจากขี้เถ้า

ทำน้ำด่างจากขี้เถ้า

เทคนิคทำบ้านดินโดยโจน จันได

เทคนิคทำบ้านดินโดยโจน จันได

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ระบบ

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ระบบ "Prolicon" ชานเมืองกรุงเทพฯ [สนใจติดต่อ 080-458-9988,090-983-9422]

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน น่ำเฮง

เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน น่ำเฮง

เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก (Niwatpradityont)

เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก (Niwatpradityont)

โปงลางสะออนเชิญแขก-น้องแพท.mpg

โปงลางสะออนเชิญแขก-น้องแพท.mpg

CC-500 สีกรดย้อมคอนกรีต

CC-500 สีกรดย้อมคอนกรีต

การ ปักชำ แดงสิงคโปร์ ยี่โถ บุหงาส่าหรี ทรายเป็นตัวจับยึด ขี้เถ้าแกลบเก็บความชื้น

การ ปักชำ แดงสิงคโปร์ ยี่โถ บุหงาส่าหรี ทรายเป็นตัวจับยึด ขี้เถ้าแกลบเก็บความชื้น