การทำอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ - YouTube
0.72479391098022


กลุ่มโครงงานอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โรงเรียนเขมราฐพิทยาตม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีการนำขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผ่าอิฐมอญ มาทำเป็นอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โดย ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ และนายระพิน วงศ์หลัง เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ถ่ายทำโดยนายเชษฐา ปัดสาคำและทีมงานการทำอิฐมอญ

การทำอิฐมอญ

อิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

อิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

การผลิตอิฐมวลเบา_0001.wmv

การผลิตอิฐมวลเบา_0001.wmv

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน น่ำเฮง

เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน น่ำเฮง

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

วิธีผลิตอิฐมวลเบา CLC

วิธีผลิตอิฐมวลเบา CLC

CC-500 สีกรดย้อมคอนกรีต

CC-500 สีกรดย้อมคอนกรีต

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

เทคนิคการก่ออิฐมวลเบา By CIMAC GENERAL

เทคนิคการก่ออิฐมวลเบา By CIMAC GENERAL

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก (Niwatpradityont)

เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก (Niwatpradityont)

DIY Brick Rocket Stove

DIY Brick Rocket Stove

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

โรงงานอิฐมวลเบา-มหาสารคาม.wmv

การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านดิน...ของขวัญจากธรรมชาติ

บ้านดิน...ของขวัญจากธรรมชาติ

ทำน้ำด่างจากขี้เถ้า

ทำน้ำด่างจากขี้เถ้า

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก