การทำอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ - YouTube
0.68758893013


กลุ่มโครงงานอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โรงเรียนเขมราฐพิทยาตม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีการนำขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผ่าอิฐมอญ มาทำเป็นอิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ โดย ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ และนายระพิน วงศ์หลัง เป็นที่ปรึกษาโครงงาน ถ่ายทำโดยนายเชษฐา ปัดสาคำและทีมงานการทำแกลบดำ

การทำแกลบดำ

อิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

อิฐโฟมซ๊เมนต์.DAT

การทำอิฐมอญ

การทำอิฐมอญ

ชุดผลิตโฟมอิฐมวลเบา

ชุดผลิตโฟมอิฐมวลเบา

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

บ้านดินเมยวดี ร้อยเอ็ด

โครงการออกแบบและสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาระบบ CLC

โครงการออกแบบและสร้างโรงงานผลิตอิฐมวลเบาระบบ CLC

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

การทำท่อใยหิน 2 (HD)

การผลิตอิฐมวลเบา_0001.wmv

การผลิตอิฐมวลเบา_0001.wmv

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

อิฐมอญ ก้อนดินแห่งภูมิปัญญา

เทคนิคทำบ้านดินโดยโจน จันได

เทคนิคทำบ้านดินโดยโจน จันได

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

การผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ_0001.wmv

โรงงานอิฐมวลเบา สมุทรสาคร

โรงงานอิฐมวลเบา สมุทรสาคร

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

14พื้นสำเร็จรูป.DAT

การเผาถ่าน - ถ่านอัดแท่ง

การเผาถ่าน - ถ่านอัดแท่ง

เครื่องผลิตโฟมอิฐมวลเบา.wmv

เครื่องผลิตโฟมอิฐมวลเบา.wmv

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

เครื่องอัดอิฐบล็อก 4 ก้อน 2/2

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

การผลิตบล็อกประสาน รุ่นมาตราฐาน [1]

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก

เครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮโดรลิก

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

อิฐมวลเบาicon clc2ผลิต

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

เครื่องอัดบล็อกประสาน,บล็อกประสาน

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

ชุดผลิตอิฐมวลเบา พิษณุโลก.wmv

Startop เครื่องอัดบล็อกประสาน รุ่นMini

Startop เครื่องอัดบล็อกประสาน รุ่นMini

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

น่ำเฮง เครื่องอัดซีเมนต์บล็อก

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

บ้านบล็อกประสาน ตอนที่ 1

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์

เม็ดมวลเบาสังเคราะห์